Címlap szekcióblog
Hírek
Rövid hír 171 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. március 12. kedd, 09:42

És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;

Efezusiaknak írt levél 4,25 olvasása a weben >>

 
Rövid hír 170 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. március 12. kedd, 09:40

Megvetette az Úr az ő oltárát, megútálta szent helyét; ellenség kezébe adá palotáinak kőfalait; zajt ütöttek az Úr házában, mint ünnepnapon. Gondolá az Úr, hogy lerontja Sion leányának kőfalát; kiterjeszté a mérőkötelet, nem vonta vissza kezét a pusztítástól, és siralomra jutott a bástya és a kőfal, együtt búslakodnak! Kapui besülyedtek a földbe, elveszté és összetöré annak zárait; királya és fejedelmei a pogányok közt vannak. Nincsen törvény, sőt prófétái sem nyernek kijelentést az Úrtól.

Siralmak könyve 2,8 olvasása a weben >>

 
Rövid hír 169 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. március 12. kedd, 09:39

És megméré hosszúságát húsz singre, és szélességét húsz singre a templom felé, és mondá nékem: Ez a szentek szentje. És megméré a ház falát hat singre, és az oldalépület szélességét négy singre a ház körül mindenfelől. És az oldalkamarák, egyik kamara a másikon, harminczan valának három sorban, és a háznak azon falához nyúlának, mely az oldalkamarák felől vala, köröskörül, hogy azon erősen álljanak, de nem magába a falba valának erősítve.

Ezékiel könyve 41,5 olvasása a weben >>

 
Rövid hír 168 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. március 12. kedd, 09:39

Embernek fia! őrállóul adtalak én téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.

Ezékiel könyve 3,18 olvasása a weben >>

 
Rövid hír 167 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. március 12. kedd, 09:37

A testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelé melléjük és szolgála nékik. És jó ideig valának fogságban. És az égyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, a kik a tömlöczben fogva valának, látának álmot mindketten; mindegyik külön álmot, azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint. És beméne hozzájok József reggel, látá, hogy ímé bánkódnak vala.

Teremtés könyve 40,5 olvasása a weben >>

 
« ElsőElőző12345678910KövetkezőUtolsó »

10. oldal / 49
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterma392
mod_vvisit_countertegnapi napon459
mod_vvisit_counterezen a héten4402
mod_vvisit_counterutolsó hét5151
mod_vvisit_countere hónapban15375
mod_vvisit_counterutolsó hónap10850
mod_vvisit_counterösszes nap763347

Időjárás