Címlap szekcióblog
Hírek
Rövid Hír 193 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. október 19. szombat, 12:29

És látám, és ímé vala mintegy tűznek formája, derekának alakjától fogva lefelé tűz vala, és derekától fogva fölfelé vala mint a fényesség, mint az izzó ércz. És kinyújta egy kézformát, és megragada engem fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek a föld és az ég között, és bevive engem Jeruzsálembe isteni látásokban a belső kapu bejáratához, a mely északra néz, a hol vala helye a bosszúság bálványának, a mely bosszúságra ingerel vala; És ímé ott vala Izráel Istenének dicsősége, a látás szerint, a melyet láttam a völgyben.

Ezékiel könyve 8,3 olvasása a weben >>

 
Rövid Hír 193 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. október 19. szombat, 12:19

Hallgasd meg akkor az ő könyörgésöket és imádságukat a mennyből, a te lakhelyedről, és szerezz nékik igazságot, és bocsásd meg a te népednek, hogy ellened vétkezett. Most azért, oh én Istenem, legyenek a te szemeid nyitva és füleid legyenek figyelmesek a könyörgésre ezen a helyen. És most kelj fel, oh Úr Isten, a te nyugodalmadba, te és a te hatalmasságodnak ládája! A te papjaid, oh Úr Isten, öltöztessenek fel üdvösséggel, és a te szenteid örvendezzenek a jóban.

Krónikák II. könyve 6,40 olvasása a weben >>

 
Rövid Hír 192 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. október 19. szombat, 12:19

Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak. De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap. De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.

Zsoltárok könyve 38,13 olvasása a weben >>

 
Rövid Hír 192 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. október 19. szombat, 12:18

És elküldék a czifra ruhát, és elvivék atyjokhoz és mondának: Ezt találtuk, ismerd meg, fiad ruhája-é vagy nem? És megismeré azt, és monda: Fiam felső ruhája ez, fenevad ette meg őt, bizony széllyelszaggatta Józsefet. És megszaggatá Jákób ruháit, és zsákba öltözék és gyászolá az ő fiát sokáig.

Teremtés könyve 37,33 olvasása a weben >>

 
Rövid Hír 191 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. október 19. szombat, 12:17

És Elizeus szólott volt annak az asszonynak, a kinek a fiát feltámasztotta volt, mondván: Kelj fel, és menj el a te házadnépével együtt, és tartózkodjál, a hol tartózkodhatol; mert az Úr éhséget hívott elő, és el is jött a földre hét esztendeig.És felkelt az asszony, és az Isten emberének beszéde szerint cselekedék, és elment ő és az ő háznépe, és lakék a Filiszteusok földében hét esztendeig.

Királyok II. könyve 8,1 olvasása a weben >>

 
« ElsőElőző12345678910KövetkezőUtolsó »

5. oldal / 49
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterma383
mod_vvisit_countertegnapi napon459
mod_vvisit_counterezen a héten4393
mod_vvisit_counterutolsó hét5151
mod_vvisit_countere hónapban15366
mod_vvisit_counterutolsó hónap10850
mod_vvisit_counterösszes nap763338

Időjárás