Címlap szekcióblog
Hírek
Rövid Hír 198 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. október 19. szombat, 12:33

És ha csak azokkal tesztek jól, a kik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, a kiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.

Lukács evangéliuma 6,34 olvasása a weben >>

 
Rövid Hír 197 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. október 19. szombat, 12:32

Azért rettegjék őt az emberek; a kevély bölcsek közül nem lát ő egyet sem.

Jób könyve 37,24 olvasása a weben >>

 
Rövid Hír 196 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. október 19. szombat, 12:31

A jövevénynek és az árvának igazságát el ne csavard; és az özvegynek ruháját ne vedd zálogba. Hanem emlékezzél vissza, hogy szolga voltál Égyiptomban, és megváltott téged az Úr, a te Istened, onnét. Azért parancsolom én néked, hogy így cselekedjél. Mikor learatod aratni valódat a te meződön, és kévét felejtesz a mezőn, ne térj vissza annak felvételére; a jövevényé, az árváé és az özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened, kezeidnek minden munkájában.

Második Törvénykönyv 24,18 olvasása a weben >>

 
Rövid Hír 195 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. október 19. szombat, 12:31

Mostan azért ímé, én téged ma megszabadítalak a láncztól, a mely a te kezeiden van; ha tetszik néked Babilonba jőnöd, jőjj velem, nékem pedig gondom lesz reád, ha pedig nem tetszik néked, hogy eljőjj velem Babilonba, maradj itt. Ímé, az egész föld előtted van, a hova jobbnak és helyesebbnek látszik menned, menj oda. (De ő még nem tér vala vissza.) Vagy menj vissza Gedáliáshoz, Ahikámnak, Sáfán fiának fiához, a kit a babiloni király tiszttartóvá tett Júda városaiban, és lakjál vele a nép között, vagy akárhová tetszik menned, oda menj. És ada a poroszlók feje néki étket és ajándékot, és elbocsátá őt. És elméne Jeremiás Gedáliáshoz, Ahikámnak fiához Mispába, és ott lakék vele a nép között, a kik megmaradtak a földön.

Jeremiás könyve 40,5 olvasása a weben >>

 
Rövid Hír 194 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. október 19. szombat, 12:30

Azért, miképen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővölködjetek. Nem parancsképen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.

Korintusiaknak írt II. levél 8,8 olvasása a weben >>

 
« ElsőElőző12345678910KövetkezőUtolsó »

4. oldal / 49
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterma385
mod_vvisit_countertegnapi napon459
mod_vvisit_counterezen a héten4395
mod_vvisit_counterutolsó hét5151
mod_vvisit_countere hónapban15368
mod_vvisit_counterutolsó hónap10850
mod_vvisit_counterösszes nap763340

Időjárás